Spazone logo

Lập trình viên Full-Stack (NodeJS, ReactJS, AWS,..)

Spazone
Full-time
On-site
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh City, Vietnam
$500 - $2,000 monthly
Trách nhiệm công việc:
 • Phát triển các ứng dụng web có thể mở rộng và bảo dưỡng sử dụng ReactJS, React Hooks, Redux, và Material UI.
 • Viết mã chất lượng cao ở phía máy chủ sử dụng NodeJS, tập trung vào modularity và khả năng tái sử dụng.
 • Thiết kế và triển khai hệ thống phân tán và kiến trúc microservices.
 • Sử dụng các dịch vụ AWS (API Gateway, Lambda Function, Event Bridge, SQS, SNS, Dynamodb, vv.) để xây dựng ứng dụng serverless và SaaS.
 • Triển khai kiến trúc dựa trên sự kiện và đảm bảo tích hợp liền mạch của lớp Back-end thông qua các API như RESTful API.
 • Hợp tác với các lập trình viên front-end để tích hợp các phần tử giao diện người dùng với logic phía máy chủ.
 • Tối ưu hóa ứng dụng để tốc độ và khả năng mở rộng tối đa trong khi đảm bảo an ninh ứng dụng.
 • Chuyển đổi thiết kế giao diện người dùng thành mã HTML/CSS, đảm bảo nó phù hợp với thiết kế hình ảnh
Kỹ năng & Chuyên môn:
 • Kinh nghiệm của các kỹ năng: từ 3 năm trở lên
 • Kinh nghiệm đã được chứng minh trong phát triển full-stack, với trọng tâm vào NodeJS, ReactJS, và các dịch vụ AWS.
 • Hiểu biết sâu rộng về Lập trình Hướng Đối tượng (OOP), mẫu thiết kế, và nguyên lý SOLID.
 • Kinh nghiệm trước đây với ứng dụng serverless, SaaS, microservices, và hệ thống phân tán.
 • Hiểu rõ về cách tổ chức code một cách hiệu quả và có hệ thống.
 • Quen thuộc với kiến trúc dựa trên sự kiện và tích hợp các lớp Back-end thông qua các API như RESTful API.
 • Kinh nghiệm đã được chứng minh với triển khai HTML/CSS và tích hợp API.
 • Kinh nghiệm với tối ưu hóa hiệu năng cho ứng dụng web.
 • Khả năng giải quyết vấn đề xuất sắc và kỹ năng giao tiếp mạnh mẽ.
 • Kiến thức về các cơ chế ủy quyền hiện đại, như JSON Web Token (JWT)
Chi tiết JD: tại đây

This job is closed.