GMO Financial System logo

GMO Financial System tuyển Mobile Developer (iOS hoặc Android)

GMO Financial System
Full-time
On-site
Vietnam
$1,000 - $3,000 USD monthly
Kỹ năng cần thiết:
  • Tiếng Nhật trình độ tương đương N3 trở lên và có định hướng sang Nhật làm việc lâu dài
  • Kinh nghiệm phát triển, vận hành ứng dụng iOS/Android (2 năm trở lên)
  • Có kinh nghiệm phát triển ứng dụng với Kotlin hoặc Swift
  • Kinh nghiệm Unit Test/UI test.Kinh nghiệm code review
Hoan nghênh các bạn có thêm các kinh nghiệm sau:
  • Có kinh nghiệm lựa chọn kiến trúc và công nghệ kỹ thuật khi phát triển phần mềm
  • Kinh nghiệm phát triển SwiftUI, Jetpack Compose
  • Kinh nghiệm team leader, quản lý dự án
  • Kinh nghiệm phát triển dịch vụ web

This job is closed.